11
Nov

Komunikat dot. wyborów uzupełniających

Łódź, 09.11.2013r. 
 
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców w Domu 
Studenckim nr 8 z dnia 29.10.13r. zostają anulowane z niespełnienia koniecznych 
wymogów zawartych w Ordynacji Wyborczej SS PŁ. Wybory zostaną powtórzone, a 
termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszony w przeciągu tygodnia. Kandydatury 
pozostają niezmienione chyba, że na co najmniej 3 dni przed odbyciem się 
wyborów kandydat dostarczy pisemną rezygnację z kandydowania do Komisji 
Wyborczej Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej(w biurze SS PŁ). 
 
Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców Domu Studenckiego nr 9 nie 
odbyły się z powodu braku kandydatów. 
Komisja Wyborcza SS PŁ 

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.