16
Nov

Wybory uzupełniające - listopad 2014


Zbieranie Kandydatur do Wydziałowych Rad Samorządów i Rad Mieszkańców w wyborach uzupełniających - listopad 2014
Poniedziałek  17.11.2014 r. 8:30 – 15:00
Wtorek 18.11.2014r. 8:30 – 15:00
Środa 19.11.2014 r. 8:30 – 15:00
Czwartek 20.11.2014 r. 8:30 – 15:00
17:00 – 20:30
Piątek 21.11.2014 r. 8:30 – 15:00
Sobota  22.11.2014 r. 10:00 – 12:00

Kandydatury należy składać w Biurze Samorządu Studenckiego PŁ. Al. Politechniki 3a I piętro.

Terminy Wyborów uzupełniających do Wydziałowych Rad Samorządów i Rad Mieszkańców
Data Jednostka  Godziny wyborów uzupełniających:
Poniedziałek
24.11.2014r.
W5(BINOŻ) 10:00 – 13:15
DS V 18:00 – 20:00
W2 (EEIA) 10.00-13.15
Wtorek
25.11.2014 r.
W6(BAIŚ) 10:00 – 13:15
DS VI 18:00 – 20:00
Środa
26.11.2014 r.
W9(OiZ) 10:00 – 13:15
DS VIII 18:00 – 20:00
Czwartek
27.11.2014 r.
WIPOŚ 10:00-13:15
W7(FTIMS)
-Kolegium Logistyki
10:00 – 13:15
DS III 18.00 -20.00
Piątek
28.11.2014r.
W3 (Chemiczny) 10:00 – 13:15

 

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.