Liczba przedstawicieli

 

KW

Jednostka

 

 

Liczba przedstawicieli studentów w

Rada wydziału /podstawowej jednostki organizacyjnej

Wydziałowym Kolegium Elektorów

Uczelnianym Kolegium Elektorów i Senacie (I-etap)
 

KW  Wydziału Mechanicznego

Wydział Mechaniczny

20

10

10

KW Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

19

10

20

KW Wydziału Chemicznego

Wydział Chemiczny

14

8

3

KW Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa i Kolegium Towaroznawstwa

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa

9

9

3

Kolegium Towaroznawstwa

2

n/d

KW Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

11

10

6

KW Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

9

6

13

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

2

n/d

KW Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

7

5

11

KW Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i Kolegium Logistyki

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i

13

6

10

Kolegium Logistyki

4

n/d

KW Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska i Instytutu Papiernictwa i Poligrafii

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

8

8

4

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

3

n/d