Skład Komisji

Zgodnie z Uchwałą Samorządu Studenckiego dot. przyjęcia trybu wyboru oraz czasu trwania kadencji przedstawicieli studentów w organach kolegialnych i wyborczych Politechniki Łódzkiej Parlament Samorządu Studenckiego powołał 3 osobową Komisję Wyborczą SSPŁ, w skład której wchodzą:

 
  1. Karolina Okoń - przewodnicząca
  2. Mateusz Gawroński
  3. Anna Wieczorek